Oferta pracy na Wydz. MEiL (konstruktor)

Nazwa stanowiska: konstruktor (inżynier-konstruktor), liczba stanowisk: 2.

Wymagania:

 1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku mechanicznym, energetycznym (lub pokrewnym) z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. Znajomość metod CAD 2D oraz 3D, (preferowany Autodesk Inventor),
 3. Znajomość metod numerycznych w mechanice płynów lub wymianie ciepła (preferowany AVL Fire),
 4. znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej,
 5. Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność,
  odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki.

Atutem będzie:

 1. Znajomość metod optycznych w tym technik laserowych stosowanych w pomiarach sprayu,
 2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (preferowane indeksowane w bazie Web of Science),
 3. Aktywny udział w konferencjach i sympozjach,
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 5. Znajomość języków programowania: Python, C, C# oraz Matlab,

Opis zadań:

 1. Przygotowanie i realizacja badań w zakresie:
 • wyznaczania charakterystyk wtryskiwaczy,
 • Przygotowanie modeli numerycznych i realizacja badań CFD układów wydechowych
 • prowadzenie eksperymentalnych badań weryfikacyjnych konstrukcji prototypowych na stanowisku przepływowym,
 1. Publikowanie wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu,
 2. Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych,
 3. Przygotowanie, bieżąca obsługa i konserwacja wykorzystywanego sprzętu badawczego.

Typ konkursu NCBiR: "Ścieżka dla Mazowsza"

Termin składania ofert: 18.03.2022 r.
Forma składania ofert: e-mail.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska,
 • Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
 • termin rozpoczęcia: kwiecień 2022 r.

Dodatkowe informacje:

 • Tytuł projektu: Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji.
 • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kapusta.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: izabela.kraszewska@pw.edu.pl, temat wiadomości: "inżynier-konstruktor".
 • Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny wraz z opisem kompetencji Kandydata w odniesieniu do wskazanych w konkursie wymagań,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub inny dokument potwierdzający możliwość spełnienia warunku posiadania tytułu inżyniera na dzień rozpoczęcia pracy,
  • Życiorys (CV) zawierający informację o dotychczasowej działalności zawodowej i naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych.

W życiorysie należy umieścić następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją, za pomocą poczty e-mail – stosowna informacja zostanie przesłana najpóźniej do dnia 21.03.2022 r.
 • Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 24.03.2022 r.