Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 22 w Zakładzie Termodynamiki

Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy

W związku z realizacją projektu pt.: Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy (pressure-retarded osmosis, PRO) (Development of the advanced micro-macroscopic model of transport phenomena in the pressure-retarded osmosis (PRO) process) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 22 poszukiwane są dwie osoby do pracy w projekcie na stanowiskach stypendysta student/doktorant. Szczegóły zamieszczono w załączonym pliku:

application/pdf ogloszenie nr 1 - NCN OPUS PRO (426,53 kB, 16/12/2022 10:17)

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 30.12.2022 r. do godziny 12:00. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 06.01.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni (piotr.lapka@pw.edu.pl).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 16 grudnia 2022 r. na stypendia dla doktorantów/studentów wypłacane w ramach projektu badawczego pt.: Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy (pressure-retarded osmosis, PRO) (Development of the advanced micro-macroscopic model of transport phenomena in the pressure-retardedosmosis (PRO) process) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 22.

W konkursie wpłynęły dwa zgłoszenia. Oba spełniły minimalne wymagania. W ramach realizacji projektu stypendia otrzymywać będą:

  • Mgr inż. Fabian Dietrich
  • Inż. Juliusz Wachnicki