Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 22 w Zakładzie Termodynamiki

W związku z realizacją projektu pt.: Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy (pressure-retarded osmosis, PRO) (Development of the advanced micro-macroscopic model of transport phenomena in the pressure-retarded osmosis (PRO) process) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 22 poszukiwana jest osoba na stanowisko stypendysty studenta.

Szczegóły zamieszczono w załączonym pliku:

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 15.03.2024 r. do godziny 12:00. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 19.03.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni
(piotr.lapka@pw.edu.pl).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, raporty i inne materiały potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 6 marca 2024 r. na stanowisko stypendysty studenta w projekcie badawczym pt.: Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy (pressure-retarded osmosis, PRO) (Development of the advanced micro-macroscopic model of transport phenomena in the pressure-retarded osmosis (PRO) process) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 22

W konkursie wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające minimalne wymagania. Do realizacji projektu zaangażowana będzie Pani inż. Daryna Hirchenko.