Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS w Zakładzie Termodynamiki

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 z dnia 14 października 2021 r. na stanowiska stypendysty studenta/doktorant finansowane w ramach projektu badawczego NCN OPUS 19 pt.: Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym.

Wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające minimalne wymagania. Stypendium otrzymywać będzie Pan Maciej Rogożyński.

W związku z realizacją projektu pt.: Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym (Studies on heat and moisture transfer in multi-layer protective clothing subjected to thermal and steam loads) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19 poszukiwany jest student do pracy w projekcie na stanowisku student/doktorant. Szczegóły zamieszczono w załączonym pliku:

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 22.10.2021 r. do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 27.10.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni(piotr.lapka@pw.edu.pl).

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).