Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS w Zakładzie Termodynamiki

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

W związku z realizacją projektu pt.: Badania nad intensyfikacją procesów wymiany ciepła i masy podczas magazynowania ciepła z zastosowaniem reakcji chemicznych w oparciu o opracowanie mikro-makroskopowego zaawansowanego modelu zjawisk transportowych (Research on the intensification of heat and mass transfer during heat storage using chemical reactions based on the development of a micro-macroscopic advanced model of transport phenomena) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19 poszukiwane są trzy osoby do pracy w projekcie na stanowiskach student/doktorant. Szczegóły zamieszczono w załączonym pliku.

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 27.09.2021 r. do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 30.09.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu prof. dr hab. inż. Piotra Furmańskiego (piotr.furmanski@pw.edu.pl) lub u dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni (piotr.lapka@pw.edu.pl).

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 15 września 2021 r. o stypendia dla doktorantów/studentów wypłacane w ramach projektu badawczego pt.: Badania nad intensyfikacją procesów wymiany ciepła i masy podczas magazynowania ciepła z zastosowaniem reakcji chemicznych w oparciu o opracowanie mikro-makroskopowego zaawansowanego modelu zjawisk transportowych finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19.

Wpłynęły dwa zgłoszenia. Oba spełniły minimalne wymagania. Stypendia będą otrzymywać:

  • mgr inż. Natalia Mikos-Nuszkiewicz
  • inż. Mateusz Młynarczyk