Ogłoszenie o naborze

W związku z realizacją projektu poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego.

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy:od 01.03.2022 do 31.08.2023r. Zakres obowiązków związany jest z opracowywaniem mikro- makroskopowego modelu transportu ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych z dodatkami bio-włókien, w szczególności z implementacją mikroskalowego modelu transportu wilgoci, przeprowadzaniem testów i symulacji obliczeniowych, weryfikacją/walidacją działania modelu, udziałem w projektowaniu i budowie stanowisk badawczych i prowadzeniempomiarów eksperymentalnych.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (tytuł magistra inżyniera, preferowany kierunek to energetyka lub pokrewny),
  • Kontynuowane edukacji na III stopniu studiów (studia doktorancki),
  • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
  • Doświadczenie w wykonywaniu obliczeń procesów transportu ciepła i wilgoci w ośrodkach porowatych,
  • Znajomość Matlab, C/C++, Python, ANSYS Fluent, środowisk CAD2D i CAD 3D,
  • Doświadczenie publikacyjne (opublikowana minimum jedna publikacja naukowa),
  • Znajomość języka angielskiego.

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym) można składać osobiście w pokoju 203 ITC lub drogą e-mailową: piotr.lapka@pw.edu.pl do 25.02.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni, piotr.lapka@pw.edu.pl.