Poszukiwani studenci do projektu

Projekt badawczy dla studentów, w zakresie sterowania śmigłowców w układzie zespolonym, sponsorowany przez firmę Boeing. Projekt realizowany jest przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego.

Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Topczewski

Cel projektu: opracowanie koncepcji automatycznego sterowania dla śmigłowca w układzie zespolonym w celu realizacji zadanej misji

Możliwe obszary tematów:

 • opracowanie rozwiązań automatycznego sterowania dla zadanego modelu śmigłowca w układzie zespolonym
 • modelowanie dynamiki śmigłowca w środowisku FLIGHTLAB

Istnieje możliwość wykorzystania swoich indywidualnych osiągnięć w projekcie w pracach przejściowych oraz w pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Czas trwania projektu: 01.02.2022 - 31.01.2023

Wymagania:

 • studenci studiów dziennych (inżynierskich lub magisterskich)
 • dobre wyniki studiów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Dodatkowym atutem będą:  

 • doświadczenie w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych
 • doświadczenie w projektowaniu układów automatycznego sterowania dla modeli numerycznych statków powietrznych
 • autorstwo publikacji naukowej

Korzyści:

 • wynagrodzenie
 • wyjazd na konferencję (w zależności od warunków epidemiologicznych)
 • szkolenie z metodyki zarządzania projektami AgilePM

List motywacyjny i CV oraz inne dokumenty potwierdzające deklarowane umiejętności należy przesłać pocztą elektroniczną do kierownika projektu, na adres sebastian.topczewski@pw.edu.pl

Terminy:

 • składanie dokumentów do 07.01.2022 włącznie,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami w dniach 12-13.01.2022,
 • osoby wybrane zostaną poinformowane do dn. 18.01.2022.

Więcej informacji udziela kierownik projektu.