Stypendysta/Student/Doktorant

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN SONATA 16

W związku z realizacją projektu pt.: [SENTENCE] Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych (The study of steam decomposition of methane to hydrogen in the presence of eletrochemical phenomena) finansowanego w ramach konkursu NCN SONATA 16 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysta/Student/Doktorant. Informacje dotyczące projektu oraz wymagania stawiane kandydatom zamieszczono poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie

 • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Szabłowski
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Planowy okres realizacji projektu: 02.07.2021r. – 01.07.2024r.

 Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiego sposobu realizacji elektrochemicznej konwersji metanu do wodoru. Ze względu na specyfikę modus operandi MCFC i reformera, badania te powinny mieć interdyscyplinarny charakter, uwzględniając zjawiska elektrochemiczne, katalityczne, oraz wymiany masy, energii i ładunku elektrycznego. Celem projektu są badania procesów elektrochemicznej generacji pary wodnej podczas pracy ogniwa paliwowego, a następnie jej reakcja z metanem podczas rozkładu metanu do wodoru w reaktorze stanowiącym anodę ogniwa MCFC.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (min. tytuł magistra inżyniera, preferowany kierunek to energetyka lub mechanika i budowa maszyn lub pokrewne),
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (w szczególności związanych z ogniwami paliwowymi),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętności personalne takie, jak: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki,
 • Doświadczenie w modelowaniu matematycznym i numerycznym procesów cieplnoprzepływowych,
 • Doświadczenie w pracy z komercyjnym oprogramowaniem typu Aspen HSYYS,
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z ogniwami paliwowymi (w szczególności MCFC).

Opis zadań w projekcie

 • Składanie dedykowanych węglanowych ogniw paliwowych,
 • Prowadzenie badań ogniw MCFC na stanowisku doświadczalnym,
 • Analiza post-mortem ogniw MCFC i zintegrowanego z nimi reaktora do reformingu parowego,
 • Analiza statystyczna danych eksperymentalnych.
 • Implementacja numeryczna modeli matematycznych badanego systemu w oprogramowaniu Aspen HYSYS,
 • Walidacja modeli w oparciu o dane eksperymentalne,
 • Przygotowanie raportów i publikacji.

Warunki zatrudnienia

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: do 4300 zł/miesięcznie,
 • Czas pobierania stypendium: 25 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

Dodatkowe informacje

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na e-mali: lukasz.szablowski@pw.edu.pl do 29.04.2022r do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 10.05.2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr inż. Łukasza Szabłowskiego (lukasz.szablowski@pw.edu.pl).

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

Wyniki konkursu

Liczba osób które zgłosiły się do konkursu: 1

Liczba osób spełniających wymogi formalne: 1

Lista osób które zgłosiły się do konkursu:

1) mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk

Osoba wybrana na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant: mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk.