5 projektów konkursu Energytech-2 IDUB PW trafiło do pracowników Wydziału MEiL

Znamy już wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-2 (Impulse i Power) ogłoszonego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” (Priorytetowy Obszar Badawczy – Centrum Badawcze Konwersja i Magazynowanie Energii).

Z 18 projektów skierowanych do finansowania, aż 5 realizowanych będzie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Laureatom gratulujemy! 

dr inż. Piotr Darnowski  Analiza porównawcza układów energetycznych dedykowanych do niskoemisyjnej i wielkoskalowej produkcji wodoru  184 575,00 zł 
dr inż. Piotr Mazgaj  Badania układów hybrydowych elektrowni jądrowych z wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi dedykowanych do produkcji wodoru i bilansowania sieci elektroenergetycznej z dużym udziałem energetyki odnawialnej  199 755,00 zł 
dr inż. Sebastian Topczewski   Optymalizacja zużycia energii bezzałogowego śmigłowca z napędem elektrycznym podczas wykonywania zadań startu, przelotu po zadanej trasie i lądowania (HELINERGY)  197 225,00 zł 
mgr inż. Olaf Dybiński   Badanie wpływu zanieczyszczenia bioetanolu na wydajność ogniwa paliwowego MCFC przy zastosowaniu bezpośrednim w celu produkcji energii w skojarzeniu  249 320,00 zł 
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański   Badania nad możliwością zwiększenia efektywności mikrokanałowych wymienników ciepła produkowanych metodami przyrostowymi  250 000,00 zł