Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona

Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona to nowy przedmiot na kursie magisterskim RiA.

Dotyczy wykorzystania coraz popularniejszego języka skryptowego Python jako łącznika między użytymi w procesie projektowym narzędziami. Naszym celem będzie dążenie do automatyzacji zadań i kontroli przy jednoczesnym zmniejszeniu koniecznych interakcji. Poznamy podstawy języka Python, nauczymy się pisać skrypty, przetwarzać dane i wykorzystywać szeroki zakres dostępnych bibliotek.

Python

Python i Jupyter to dwie główne technologie wykorzystywane na zajęciach