Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Przedmiot Cyfrowe przetwarzanie obrazów skierowany jest do osób chcących nauczyć się wykorzystania obrazów cyfrowych w zadaniach wizji komputerowej.

Przedstawione zagadnienia mają na celu pomóc w nauce i zrozumieniu podstawowych oraz zaawansowanych metod stosowanych w przetwarzaniu obrazów. Przedmiot podzielony jest na dwie części. Początkowe zajęcia poświęcone są obróbce plików rastrowych i wykonywaniu m.in. takich operacji jak poprawa kontrastu, usuwanie szumu czy detekcja krawędzi obiektów w obrazie. W drugiej części zajmiemy się zastosowaniem metod klasyfikacji, detekcji i segmentacji obiektów w obrazach, korzystając m.in. ze sztucznych sieci neuronowych. Prowadzone zajęcia krok po kroku przeprowadzą studenta przez proces nauki programowania przetwarzania obrazów.

Modernizacja kierunku Robotyka i Automatyka realizowana jest w ramach zadania 35 projektu NERW2 PW. Szczegółowych informacji nt. zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku robotyka i automatyka udzielają: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Robotyka i Automatyka oraz dr inż. Andrzej Chmielniak z Zakładu Teorii Maszyn i Robotów.

logo_cpo2