Doktorant z grantem Preludium 21

Aliaksandr Martsinchyk, doktorant prof. dr hab. inż. Jarosława Milewskiego został laureatem konkursu Preludium 21 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Doktorant otrzymał dofinansowanie w wysokości 208 920 zł na realizację grantu "Zastosowanie ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem do zaawansowanego wychwytywania CO2 z gazów spalinowych na zasadzie koelektrolizy".

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody wychwytywania CO2 z gazów spalinowych metodą elektrolizy przez zastosowanie ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem (MCEC). Proponowaną nowością naukową jest innowacja procesowa polegająca na zastosowaniu elektrolizy stopionego węglanu (MCE), w której produktem końcowym nie jest paliwo (takie jak H2, CO, CH4), lecz jedynie CO2 wychwytywany bezpośrednio z gazów spalinowych.

Oczekiwanym rezultatem prac jest szeroko zakrojone studium wykonalności ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem do wychwytywania CO2 z gazów spalinowych metodą elektrolizy.