ENERGYEDULAB

W najbliższym czasie baza laboratoryjna Wydziału wzbogaci się o 5 nowych stanowisk dydaktycznych.

W gronie laureatów konkursu na laboratoryjne stanowiska dydaktyczne ogłoszonego w ramach konkursu ENERGYEDULAB programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” znalazło się aż 5 naszych pracowników.

O co wnioskowali nasi naukowcy?

  • Badania efektywności prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej (dr hab inż. Sławomir Bielecki, prof. uczelni). Stanowisko umożliwi badanie stanów pracy mikroinstalacji w różnych warunkach obciążenia i różnych warunkach nasłonecznienia, pozwoli na zapoznanie się z funkcjonowaniem i możliwościami sterowania poszczególnych urządzeń oraz komponentów instalacji, a także wyznaczeniem optymalnych warunków pracy.
  • Kompensacja mocy biernej i jakość energii elektrycznej – badanie efektów i możliwości poprawy (dr inż. Janusz Buchoski). Stanowisko symulować będzie stany pracy odbiorników energii elektrycznej, umożliwiając badania efektów kompensacji w różnych wariantach pracy układu kompensacji, a także badanie i ocenę parametrów jakości energii (badania doświadczalne).
  • Adsorpcyjny magazyn chłodu typu zamkniętego (dr inż. Andrzej Grzebielec). Proponowane stanowisko adsorpcyjnego magazynu chłodu będzie miało za zadanie pokazać w jaki sposób można taniej generować chłód w innych godzinach niż następuje jego zużycie – wykorzystując do tego właśnie magazyn chłodu.
  • Budowa dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do produkcji i magazynowania wodoru (prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski). Stanowisko będzie opierało się o ciśnieniowy elektrolizer alkaliczny, urządzenia „balance of plant” oraz zbiornika/ów ciśnieniowych do magazynowania wodoru. Zarówno elektrolizer, zawory jak i zbiorniki ciśnieniowe zostaną odpowiednio opomiarowane w celu wyznaczania wartości i zmian współczynnika Joulea-Thomsona oraz procesów nagrzewania się zarówno armatury pomocniczej jak i samego zbiornika przy jego opróżnianiu/napełnianiu.
  • Gospodarka wodorowa – badanie produkcji, magazynowania i zagospodarowania zielonego wodoru (dr inż. Marcin Wołowicz). Planowane stanowisko służyć będzie do badania gospodarki wodorowej w zakresie produkcji, magazynowania oraz zagospodarowania wodoru. Składać się będzie z elektrolizera do produkcji wodoru, zbiornika na wodór oraz ogniwa paliwowego.

Zdobyta wiedza pozwoli studentom na bardziej praktyczne podejście do tematyki magazynowania energii w wodorze poprzez jego produkcję i powtórne przetwarzanie na energię elektryczną. Pozwoli również zapoznać się z podstawowymi własnościami i parametrami urządzeń pracujących jako elementy gospodarki wodorowej.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!