Granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Decyzją Rektora PW ogłoszono konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej edycja 2021/2022. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.