Granty wewnętrzne RND AEE 2022

Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2022. Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2022 r.