IX spotkanie Grupy Roboczej ds. Integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem

W dniach 23-24 maja 2024 r. w Warszawie odbędzie się IX spotkanie Grupy Roboczej ds. Integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Współorganizatorami tego wydarzenia będą Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Wydział MEiL.

Spotkanie odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Dyskusje na poszczególnych sesjach toczyć się będą w salach Instytutu Techniki Cieplnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację najpóźniej do 19 maja 2024 r. poprzez formularz rejestracyjny, który można znaleźć na stronie: https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/6436-zaproszenie-na-ix-spotkanie-grupy-roboczej-ds-integracji-systemow-zarzadzania-bezpieczenstwem-sms

Harmonogram:

Dzień 1 – 9:00-15:45 - w gronie wszystkich uczestników poruszenie tematów przekrojowych (m.in. zarządzanie zmianą, zintegrowany system zarządzania, kultura i promocja bezpieczeństwa) oraz najbliższych wyzwań (m.in. Part IS, regulacje dla ground handlingu).

Dzień 2 – 9:00-14:00 - dyskusja i warsztaty prowadzone równolegle w trzech grupach (podział na obszary lotnictwa) w zakresie tworzenia rejestru zagrożeń, opracowywania wskaźników poziomu bezpieczeństwa oraz zgłaszania zdarzeń lotniczych poprzez ECCAIRS2).

Harmonogram spotkania może ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: zsis.meil@pw.edu.pl