Jubileusz 90. urodzin Profesora Jerzego Lewitowicza

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, naszym honorowym gościem był Profesor Jerzy Lewitowicz - wybitny naukowiec i wieloletni kierownik Zakładu Samolotów i Śmigłowców na naszym Wydziale.

Okazją do tego spotkania były 90. urodziny Profesora, z okazji których społeczność naszego Wydziału złożyła Profesorowi serdeczne życzenia. Dziekan przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od Rektora Politechnika Warszawska z podziękowaniem za nieoceniony wkład Profesora w krajową i światową naukę i wiedzę o lotnictwie.
W trakcie swojej obecności, Profesor Jerzy Lewitowicz podzielił się z członkami Rady fragmentami swojej bogatej kariery zawodowej - począwszy od pracy w Instytucie Naukowo-Badawczym Wojsk Lotniczych, przez praktyki w renomowanych ośrodkach jak Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej czy NASA, by następnie kontynuować swoją pracę naukową na naszym Wydziale. Jako wyraz wdzięczności za zaproszenie oraz pamięć o swoim jubileuszu, Profesor Jerzy Lewitowicz podarował Dziekanowi egzemplarz książki „Rodowód i przemiany symboliki Lotniczej” autorstwa Arkadiusza Cieślika. Życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

Po uroczystej części spotkania, Dziekan uhonorował zarówno studentów, jak i pracowników wydziału nagrodami oraz podziękowaniami przekazanymi przez instytucje zewnętrzne. Studenci zostali nagrodzeni za ich wyjątkowe zaangażowanie społeczne na rzecz wydziału, obejmujące pracę w kołach naukowych oraz w Wydziałowej Radzie Samorządu.

Dziekan przekazał wyrazy uznania dla dr. inż. Łukasza Mężyka za wygłoszenie wykładu „Wybrane technologie kosmiczne Politechniki Warszawskiej”, które wpłynęły na ręce Rektora Politechniki Warszawskiej z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
Natomiast dr hab. inż. Marek Matyjewski, profesor uczelni, został uhonorowany jako promotor, pisemnymi gratulacjami ze strony Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP za zakwalifikowanie pracy dyplomowej Pana Marcina Koźlińskiego pt. „Wybrane elementy analizy ruchu modelu pojazdu zdalnie sterowanego w środowisku eksperymentalnym” do finału XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

IMG-20231128-WA0015
IMG-20231128-WA0005
IMG-20231128-WA0000
IMG-20231128-WA0036