Konferencja „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce"

W dniach 19-21 czerwca 2024 roku odbyła się Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych oraz Przewodniczących Rad Naukowych pt. „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”, której nasz Wydział był współorganizatorem.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 70 przedstawicieli wydziałów mechanicznych z całej Polski – dziekanów, prodziekanów, jak i przewodniczących rad naukowych dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.

Swoją obecnością konferencję zaszczycił Wiceminister nauki Profesor Marek Gzik oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju Profesor Jerzy Małachowski.

Konferencja skupiała się na kluczowych aspektach rozwoju nauki i kształcenia, głównie w obszarze inżynierii mechanicznej oraz trendach  tym obszarze. Wśród głównych tematów obrad znalazły się przyszła ewaluacja i nowa punktacja czasopism naukowych, które mają kluczowe znaczenie dla oceny jakości i wpływu publikacji naukowych. Ponadto poruszono procedury i kryteria nadawania stopni naukowych, co jest istotne dla dalszego rozwoju karier naukowych w Polsce. Konferencja była także okazją do prezentacji innowacyjnych projektów i działalności badawczej prowadzonej na polskich wydziałach mechanicznych, takich jak technologie obronne, zaawansowane materiały czy inżynieria lotnicza.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się licznie zaprezentowane koła naukowe i projekty przez nie prowadzone oraz infrastruktura naukowa i dydaktyczna wydziałów organizujących Konferencję.

Konferencja zakończyła się wizytą w Instytucie Lotnictwa – Sieci Badawczej Łukasiewicz i podkreśleniem potrzeby dalszego rozwoju infrastruktury naukowej na polskich wydziałach, nie tylko mechanicznych.

06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_058_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_073_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_197_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_271_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_275_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_293_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_300_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_347_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_348_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_496_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_518_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_537_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_543_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_574_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_596_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_634_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_654_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_717_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_725_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_744_1920x1080
06.20.24_Zjazd_Dziekanow_MEiL_784_1920x1080