Lider innowacji

Dr inż. Arkadiusz Szczęśniak wśród liderów innowacji nagrodzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.

LIDER, uruchomiony w 2009 roku, jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie NCBR. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W gronie laureatów programu Lider XIII jest dr inż. Arkadiusz Szczęśniak z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, który będzie kierował projektem COYOTE: „Opracowanie ko-elektrolizera MCE do syntezy paliw sztucznych” (COYOTE).

Celem projektu jest opracowanie urządzenia do produkcji wysokiej jakości gazu syntetycznego, tj. nie zawierającego zanieczyszczeń w postaci związków siarki, tlenków azotu czy cząstek stałych. Projekt zakłada, że w wyniku połączenia wiedzy z zakresu modelowania ogniw elektrochemicznych, projektowania CAD, analiz CFD oraz analizy techniczno-ekonomicznej zostanie zaprojektowany, zbudowany oraz zbadany w rzeczywistych warunkach pierwszy polski ko-elektrolizer MCE zdolny ko-elektrolizy CO2 i H2O, w wyniku której powstanie wysokiej jakości paliwo syntetyczne.

Dr inż. Arkadiusz Szczęśniak jest jednym z pięciu laureatów programu Lider XIII Politechniki Warszawskiej.

lider