NCN Sonata - Czułość Motyla

W ostatniej turze grantów NCN Sonata, do finansowania skierowany został projekt dr Łukasza Łaniewskiego-Wołłk, pod tytułem Czułość Motyla.

Projekt ma na celu opracowanie wydajnych obliczeniowo metod do obliczania czułości w chaotycznych układach dynamicznych. Układy takie charakteryzują się tak zwanym efektem motyla, który powoduje, że standardowe metody, takie jak adjoint, są dla nich rozbieżne. Problem ten limituje aktualnie wiele dziedzin nauki i inżynierii, ale jest wyjątkowo istotny w zagadnieniach przepływowych, takich jak modele klimatu czy turbulentna aerodynamika. Projekt skupi się na rozwiązaniu tego problemu dla przepływów turbulentnych modelowanych z użyciem Lattice Boltzmann Method. W projekcie użyty zostanie otwarty kod obliczeniowy TCLB rozwijany na Politechnice Warszawskiej od 2012 roku. Dr Łukasz Łaniewski-Wołłk jest jednym z czterech naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy otrzymali finansowanie w tym konkursie.

Ideą programu SONATA jest wspieranie naukowców ze stopniem doktora rozpoczynających karierę naukową, którzy uzyskali stopień od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do konkursu złożono 1094 wnioski, z których do finansowania zakwalifikowano 139 o wartości ponad 155,5 mln zł.

Wnioskodawcy ubiegali się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

ball3

Przepływ za sferą jest chaotyczny, lecz jej średni opór aerodynamiczny jest gładko zależny od jej prędkości. Celem projektu jest opracowanie metod, które pozwolą, na obliczenie czułości tej siły oporu na zmiany prędkości.