Nasze kierunki studiów zwyciężają w rankingu Perspektyw 2021

W tegorocznej edycji Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2021 dwa prowadzone na naszym Wydziale kierunki: Energetyka oraz Lotnictwo i Kosmonautyka znalazły się na I. miejscu klasyfikacji kierunków technicznych.

Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone przez nasz Wydział wspólnie z innymi Wydziałami Politechniki Warszawskiej również zajęły I miejsca w rankingu.

Przy ocenie kierunków kierowano się następującymi kryteriami:

  • Prestiż (ocena przez kadrę akademicką);
  • Absolwenci na rynku pracy (ekonomiczne losy absolwentów);
  • Potencjał akademicki (wskaźnik kategorii naukowej);
  • Potencjał dydaktyczny (akredytacje, jakość przyjętych na studia);
  • Potencjał naukowy (publikacje, cytowalność, Field-Weighted Citation Impact, Field-Weighted View Impact, Publications in Top 10 Journal Percentiles);
  • Umiędzynarodowienie (publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni).

Szczegółowe informacje na temat rankingu znajdują się pod adresem: https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow

certyfikaty-v3