Nowy przedmiot na studiach II-go stopnia na kierunku Robotyka i Automatyka

Pracownia robotyki to całkiem nowy przedmiot w programie studiów magisterskich. W ramach zajęć studenci będą pracowali w małych zespołach nad rozwiązaniem złożonego zagadnienia z obszaru robotyki.

Zaprojektowane przez siebie rozwiązania będą wdrażali w laboratorium robotów mobilnych lub manipulatorów przemysłowych. Wybór zagadnienia do opracowania będzie zależał od preferencji studentów. Przykładowe tematy:

  • Integracja robota przemysłowego z urządzeniami peryferyjnymi (system wizyjny, taśmociąg, chwytak, zabezpieczenia).
  • Wykorzystanie czujnika siły i momentu w sterowaniu robotami.
  • Sterowanie robotem przy pomocy zewnętrznego komputera PC. 
  • Programowanie robotów z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego. 
  • Realizacja zagadnienia SLAM (simultaneous localization and mapping). 
  • Integracja robota mobilnego z manipulatorem pokładowym i systemem wizyjnym. 
  • Opracowanie i implementacja systemu sterowania manipulatorem edukacyjnym. 
  • Budowa i oprogramowanie systemu obsługi zespołu robotów mobilnych.
air1

Laboratorium robotów przemysłowych

air2

Robot mobilny Seekur Jr

Modernizacja kierunku Robotyka i Automatyka realizowana jest w ramach zadania 35 projektu NERW2 PW. 

Szczegółowych informacji nt. zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku robotyka i automatyka udzielają: dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Robotyka i Automatyka oraz dr inż. Andrzej Chmielniak z Zakładu Teorii Maszyn i Robotów.