Nowy wykład - roboty autonomiczne

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz zagadnieniami sterowania ruchem robotów autonomicznych. 

Zostaną omówione zagadnienia sztucznej inteligencji, wykorzystywane w robotyce mobilnej w celu umożliwienia samodzielnego działania robotów. Zostaną przedstawione zaawansowane metody budowania mapy otoczenia robota oraz poszukiwania położenia robota na mapie, co w nowoczesnych systemach robotycznych przebiega równocześnie. Zaprezentowane będą także nowoczesne sposoby planowania ścieżki robota. Kolejnymi zagadnieniami będą problemy związane z pracą zespołową kilku robotów, jak również współpraca robota z człowiekiem. Opisane będą też różne rozwiązania techniczne robotów autonomicznych, między innymi roboty kroczące oraz roboty miniaturowe. Przedstawione zostaną także aktualne kierunki prac badawczych w zakresie robotyki oraz możliwe zastosowania robotów autonomicznych.

Obraz1

Autonomiczne roboty mobilne firmy Mobile Industrial Robots [www.therobotreport.com]