NuclearDay 2024

6 czerwca 2024 roku w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej odbyły się Targi NuclearDay, skierowane głównie do studentów zainteresowanych karierą w branży jądrowej.

Wydarzenie zgromadziło wiodące firmy i instytucje związane z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, takie jak EDF Polska, GE Hitachi, Jacobs Clean Energy, Orlen Synthos Green Energy, GE Vernova, Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Last Energy. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Agenda wydarzenia obejmowała panele dyskusyjne, debaty oraz spotkania studentów z pracodawcami zorganizowane w ramach dedykowanych sesji. Profesor Wacław Gudowski omówił wyzwania związane z rozwojem energetyki jądrowej poprzez pryzmat własnych doświadczeń zawodowych.

Profesor Adam Kisiel z Wydziału Fizyki oraz dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni z Wydzi. MEL przedstawili ofertę badawczą oraz edukacyjną Politechniki Warszawskiej w obszarze energetyki jądrowej, także w kontekście uruchamianej od września nowej specjalności inżynierskiej na naszym wydziale. Podczas panelu prowadzonego przez Hannę Sądej, prezes Koła Naukowego Energetyków, podkreślono znaczenie współpracy uczelni z przemysłem dla kształtowania profilu idealnego pracownika branży jądrowej.

W trakcie debaty "Kierunek zrównoważonej przyszłości: elektrownia jądrowa jako kluczowy element transformacji energetycznej w Polsce. Szanse i wyzwania" poruszono kwestie związane z prognozami produkcji energii elektrycznej w Polsce do 2040 roku, zwracając uwagę na potrzebę stabilizacji sieci elektroenergetycznej w kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii. Paneliści podkreślili konieczność klarownych regulacji wspierających inwestycje w energetykę jądrową, jak również znaczenie europejskiej współpracy przy budowie łańcucha dostaw.

Targi zakończyliśmy rozstrzygnięciem quizu o energetyce jądrowej, w którym zwycięzcami zostali: Piotr Polakowski (I miejsce), Jakub Richert (II miejsce) oraz Tomasz Zatorski (III miejsce).

NuclearDay towarzyszyła świetna atmosfera, za którą dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i wystawcom.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji NuclearDay!

nd_01
nd_02
nd_03
nd_04
nd_05
nd_06
nd_07
nd_08