Piątki z pracodawcą - BH Poland sp. z o.o.

Już 14 stycznia 2022 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy przedstawicieli firmy BH Poland sp. z o.o.

Baker Hughes to firma o profilu energetycznym, pionier w obszarze pozyskiwania, transportowania czystej energii.  

Trzech liderów zespołów inżynierskich w Warszawie wprowadzi Was w tematykę cyklu projektowego i wsparcia produkcji i instalacji maszyn wirujących i urządzeń wydobywczych z dna morskiego.  Przedstawią również ofertę współpracy, dostępnych praktyk, staży w firmie, jak i powiedzą Wam czego oczekują od inżynierów w procesie rekrutacyjnym.

Spotkanie poprowadzi mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL.

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu.