Piątki z pracodawcą - Framatome

7 maja 2021 r. odbędzie się piąte spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL", w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Framatome - międzynarodowego lidera w zakresie energetyki jądrowej.

Naszymi gośćmi będą:

  • dr inż. Romuald Jurkowski, odpowiadający za obliczenia cieplno-przepływowe w wytwornicach pary;
  • mgr inż. Ewelina Swend, zajmująca się neutroniką, analizą reaktora i podstawową termohydrauliką.

Podczas spotkania nasi goście przybliżą profil przedsiębiorstwa, pracę we Framatome, możliwości praktyk, staży i innych form wsparcia studentów i absolwentów.

Spotkanie kierowane jest w szczególności do studentów i absolwentów: energetyków, fizyków, mechaników, ale i specjalistów w zakresie modelowania z wykorzystaniem narzędzi CFD.

Webinarium poprowadzi mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL oraz dr inż. Grzegorz Niewiński – adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Spotkanie realizowane jest w ramach umowy o współpracy podpisanej w 2019r. między Framatome a Politechniką Warszawską.

Kiedy: 7 maja 2021r. 10:00-12:00
Gdzie: MS Teams https://tiny.pl/rsbtp

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu.