Piątki z pracodawcą - Instytut Energetyki

14 maja 2021 r. odbędzie się szóste spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn. - Kierownika Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Instytutu Energetyki.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym jakim miejscem pracy jest Instytut Energetyki, czy aktualnie oferuje miejsca pracy i staże, a także jakie kompetencje i profil kandydatów są istotne z punktu widzenia instytucji zatrudniającej ponad 400 osób, w tym kilkudziesięciu absolwentów Wydziału MEiL.

Webinarium poprowadzi mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL

Kiedy: 14 maja 2021, godz. 14:00-15:30
Gdzie: MS Teams: https://tiny.pl/r6gk7