Piątki z pracodawcą - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

28 maja 2021 r. odbędzie się ósme spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa:

  • Pana dr. hab. inż. Andrzeja Leskiego, prof. WAT – Dyrektora Centrum Organizacji Badań;
  • Panią Karolinę Małczyńską – HR Leader w ILOT.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa należy do jednego z największych pracodawców studentów i absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, oferując bogaty program praktyk i staży wakacyjnych.

Podczas spotkania porozmawiamy o profilu działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa, o jego aktualnym zapotrzebowaniu na stażystów, praktykantów i pracowników etatowych, a także o tym na co należy zwrócić uwagę podczas rekrutacji na stanowiska inżynierskie i jak przygotować się do tego procesu.

Webinarium poprowadzi mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL.

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu!