Piątki z pracodawcą - webinar dla studentów - Urząd Lotnictwa Cywilnego

16 kwietnia 2021r. odbędzie się drugie spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" na którym gościć będziemy przedstawicieli Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program spotkania:

  • Przedstawienie Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako potencjalnego pracodawcy studentów i absolwentów Wydziału MEiL;
  • Funkcjonowanie ULC w dobie pandemii;
  • Omówienie programu staży i praktyk w DPL ULC;
  • Pożądane kompetencje studentów i absolwentów oczekiwane przez DPL ULC:
  • Zakres obowiązków początkującego inżyniera;
  • Sesja Q&A.

Osoby obecne na spotkaniu z ramienia ULC:

  • Anna Pawłowska - Naczelnik Wydziału Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, koordynator sekcji FSTD (Flight Simulation Training Devices);
  • Norbert Łęgowik – Ekspert ds. FSTD (Flight Simulation Training Devices);
  • Zbigniew Paturski – Ekspert ds. FSTD (Flight Simulation Training Devices);

Spotkanie poprowadzą mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL oraz dr inż. Piotr Lichota - adiunkt z Zakładu Mechaniki Wydziału MEiL.

Kiedy: 16 kwietnia 2021r. 14:15-16:00
Gdzie: MS Teams https://tiny.pl/r219s