Porozumienie z Agencją Rynku Energii S.A.

W dniu 3 marca 2022 r. Dziekan Wydziału MEiL podpisał porozumienie o współpracy z Agencją Rynku Energii S.A.

Przedmiotem porozumienia jest między innymi: 

aersa