Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Spotkanie poświęcone było tematyce lokalnych ciepłowni w małych miastach w kontekście zabezpieczenia strategicznych interesów mieszkańców.

W dniu 18 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. W posiedzeniu, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, udział wziął Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału MEiL - dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni (na zdjęciu po prawej).

Dyrektor Wojciech Bujalski mówił o roli i znaczeniu systemów ciepłowniczych w budowaniu krajowego systemu energetycznego. Przedstawił główne wyzwania czekające branżę ciepłowniczą, zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. Profesor Bujalski podkreślił konieczność działania na rzecz transformacji ciepłownictwa oraz roli tych systemów dla krajowej gospodarki.

Rada ds. Samorządu Terytorialnego została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 31 maja 2021 r. jako ciało opiniująco - doradcze w zakresie prezydenckich inicjatyw dotyczących samorządu terytorialnego.

002_NRR_Posiedzenie_Rady_Samorzadu_Teryt_20240118_PK2_3695

Źródło zdjęcia:
18.01.2024, autor: Przemysław Keler
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/rada-ds-samorzadu-terytorialnego-o-lokalnych-cieplowniach-,79961