Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym

Tematyka projektu dotyczy systemów bezzałogowych, symulacji oraz sztucznej inteligencji. Projekt sponsorowany jest przez firmę Boeing i realizowany przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego.

Cele projektu:

 1. Opracowanie innowacyjnej metody szkolenia operatora UAV wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość.
 2. Opracowanie systemu analizy parametrów fizjologicznych operatora UAV.
 3. Badanie możliwości zastosowania oraz symulacja działania sztucznych sieci neuronowych w lotnictwie i szkoleniu pilotów.

Obszary zagadnień:

 1. Opracowanie systemu analizy biofeedback (praca z czujnikami, urządzeniami pomiarowymi).
 2. Opracowanie systemu integrującego umiejętności oraz stan operatora podczas procesu szkolenia.
 3. Opracowanie trójstopniowego szkolenia operatorów UAV, z uwzględnieniem rozszerzonej rzeczywistości.
 4. Identyfikacja oraz implementacja modelu UAV do wirtualnego środowiska.
 5. Udział w testach systemu oraz próbach w locie (lotnisko Przasnysz).
 6. Przeprowadzenie badań efektywności systemu analizy parametrów fizjologicznych.
 7. Badanie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w kontroli ruchu lotniczego.
 8. Badanie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji jako wsparcie dla instruktora w symulatorze lotu.
 9. Badanie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do generowania baz danych dla symulatorów lotu.
 10. Badanie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w nawigacji i sterowaniu.

Możliwe jest też zgłoszenie własnej propozycji zawierającej się ww. obszarach zagadnień.

Istnieje możliwość wykorzystania swoich indywidualnych osiągnięć w projekcie w pracach przejściowych oraz w pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Czas trwania projektu: 01.04.2021 - 31.12.2021

Dopuszcza się współpracę w wybranych zagadnieniach w krótszym okresie.

W ramach projektu studenci, którzy zostaną wybrani otrzymają stypendium (kwota będzie się wahać w zależności od okresu współpracy)

Wymagania:

 • studenci studiów dziennych (inżynierskich lub magisterskich),
 • dobre wyniki studiów,
 • znajomość języka angielskiego (praca z dokumentacja techniczną).

Dodatkowym atutem będą:  

 • znajomość zagadnień sztucznej inteligencji i sieci neuronowych,
 • doświadczenie w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych,
 • aktywny, potwierdzony przez opiekuna udział w pracach kół naukowych.

List motywacyjny i CV oraz inne dokumenty potwierdzające deklarowane umiejętności należy przesyłać na adres e-mail: maciej.zasuwa@pw.edu.pl.

Terminy:

 • składanie dokumentów do 22.03.2021, godz. 23:59,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami w dniach 24-26.03.2021 na platformie MS Teams
 • osoby wybrane zostaną poinformowane do dn. 31.03.2021.

Więcej informacji udzielają koordynatorzy projektu:

 1. dr inż. Antoni Kopyt, antoni.kopyt@pw.edu.pl, (obszary zagadnień, poz. 1-6)
 2. dr inż. Maciej Zasuwa, maciej.zasuwa@pw.edu.pl, (obszary zagadnień, poz. 7-10)
application/pdf WERSJA PDF (152,53 kB, 12/03/2021 18:32)