Praca przejściowa Augmented Reality oraz HoloLens

Poszukiwany jest student/studentka, który chciałby wykonać prace przejściową wykorzystując Augmented Reality oraz Microsoft HoloLens 2.

Celem pracy miałoby być opracowanie uproszczonego środowiska symulacyjnego - a raczej wyświetlanie podstawowych przeszkód na urządzeniu, pozycjonowanie ich itd. W ramach pracy możliwe jest zrobienie pracy przejściowej lub dyplomowej w zależności od zakresu działań oraz możliwości i chęci studenta.

Zainteresowanych studentów proszę o kontakt z dr Antonim Kopytem:

antoni.kopyt@pw.edu.pl