Prodziekani w kadencji 2024-2028

Wydziałowe Kolegium Elektorów w dniu 25. czerwca zaopiniowało zaproponowanych przez Dziekana elekta – prof. dr hab. inż. Artura Rusowicza, kandydatów na prodziekanów naszego Wydziału.

W gronie przyszłych prodziekanów Wydziału znaleźli się:

Nowym Prodziekanom elektom serdecznie gratulujemy, życząc powodzenia i licznych sukcesów w działalności Wydziału w nadchodząc kadencji!

dziekani2024

Na zdjęciu od lewej: Kamil Futyma, Marek Wojtyra, Artur Rusowicz, Maciej Zasuwa.
Foto: Maciej Stepnik, Biuro Komunikacji i Promocji PW