Prof. Artur Rusowicz Dziekanem Wydzialu MEiL na kadencję 2024-2028

Informujemy o decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej.

arusowicz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2024 r. Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, podjął decyzję o powołaniu - z dniem 1 września 2024 r. - prof. dr hab. inż. Artura Rusowicza na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW na czas kadencji 2024-2028.

Serdecznie gratulujemy!