Research and Development in Power Engineering

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyła się XVI edycja konferencji Research and Development in Power Engineering. Organizatorem wydarzenia był, jak co dwa lata, Instytut Techniki Cieplnej Wydziału MEiL, a także Instytut Badań Stosowanych PW oraz Komitety Polskiej Akademii Nauk: Termodynamiki i Spalania oraz Problemów Energetyki.

Konferencja RDPE (Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej) od wielu lat stanowi ważne forum dyskusji ekspertów - naukowców i przedsiębiorców, którzy dzielą się najnowszymi wynikami badań i poruszają tematykę kluczowych trendów oraz wyzwań związanych z sektorem energetycznym na świecie.

W gronie licznych znamienitych gości, zaszczycili nas swoją obecnością Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Danii - Ole Toft, jak również Pani Senator mgr inż. Jolanta Hibner.

Pan Ambasador podzielił się z uczestnikami spostrzeżeniami z dotychczasowej współpracy polsko-duńskiej. Podkreślił także znaczenie innowacyjnych technologii energetycznych w zrównoważonym rozwoju obecnych i przyszłych pokoleń.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, który przedstawił gościom profil działalności Politechniki Warszawskiej, podkreślając jej wszechstronność i znaczenie w obszarze nauki, technologii oraz innowacji. Prorektor zaakcentował potrzebę i wagę dialogu między nauką a biznesem w obszarze transformacji energetycznej i jej znaczeniu w postępującej degradacji środowiska naturalnego.

W imieniu gospodarzy gości powitał Dziekan Wydziału MEiL – prof. dr hab. inż. Janusz Frączek oraz dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej.

Wykład otwierający konferencję wygłosił znany ekonomista prof. dr hab. Witold Orłowski, którego prelekcja dotyczyła dynamiki zmian w globalnej gospodarce. Profesor zaznaczył istotne znaczenie konferencji Research and Development in Power Engineering jako kluczowego forum do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla nowych technologii.

Wydarzeniu towarzyszyło 14 wystąpień gości zaproszonych z różnych krajów i ponad 60 sesji wykładowych uczestników konferencji, w tym z udziałem pracowników przemysłu (Siemens Energy (Germany), Euros Energy, Framatome, Siemens Gamesa Renewable Energy, Westinghouse) oraz przedstawicieli krajowych i zagranicznych jednostek naukowych i szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli naukowcy z takich zaganicznych ośrodków akademickich jak: Aalborg University, Cyprus University of Technology, Norwegian University of Science and Technology, University of Bologna, Czech Technical University in Prague, Sapienza University of Rome, Delft University of Technology, Luleå University of Technology, Technische Universität Berlin, Danmarks Tekniske Universitet, University of Pisa.

Tematyka tegorocznej konferencji Research and Development in Power Engineering skupiona była głównie wokół zagadnień poszukiwania rozwiązań w dążeniu do neutralności klimatycznej, w tym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Ostatniego dnia wydarzenia miała miejsce premierowa sesja specjalna skupiona na tematyce Smart Cities, zorganizowana przez EERA JP Smart Cities, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy, dzieląc się swoimi doświadczeniami w dążeniu do neutralności klimatycznej Warszawy.

Tegoroczna edycja konferencji spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem ekspertów z zagranicy. Odwiedzili nas goście z 4 kontynentów, z krajów takich jak” Algieria, Argentyna, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Indie, Iran, Włochy, Japonia, Rumunia i Wielka Brytania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, a sponsorom za wsparcie finansowe w jej organizacji.

Kolejna edycja wydarzenia planowana jest na 2025 rok, do udziału w której już teraz serdecznie zachęcamy.

Po więcej szczegółów zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.rdpe.itc.pw.edu.pl/

power

Partnerem strategicznym Konferencji RDPE 2023 była Grupa PGE, która stawiając sobie zadania badawczo-rozwojowe, odpowiada na ważne pytania.

Jak wykorzystać produkty uboczne spalania w praktyce? To wie Grupa PGE, która od kilku lat rozwija Gospodarkę Obiegu Zamkniętego

Co można zrobić z produktami ubocznymi spalania takimi jak popioły, żużel i gips powstającymi w energetyce? Można je w pełni wykorzystać zamiast surowców naturalnych. Posłużą do budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych. Ale to nie wszystko – uboczne produkty spalania (zwane UPS) z powodzeniem wykorzystujemy również w przemyśle cementowym, budownictwie, górnictwie a nawet rolnictwie. Dzięki temu odpady nie są składowane i mniejsze jest też wydobycie surowców naturalnych, co obniża koszt wielu inwestycji. Mogą być one wykorzystane do rekultywacji terenów zdegradowanych i przede wszystkim wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego – korzystną dla nas wszystkich.

Logo_PGE