Stypendia dla trzech wybitnych młodych naukowców Wydziału

W dniu 23 czerwca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym polskim naukowcom.

Wśród laureatów jest trzech naukowców z naszego Wydziału: dr inż. Łukasz Kapusta z Zakładu Silników Lotniczych, z tego samego Zakładu dr inż. Wojciech Rudy oraz dr inż. Arkadiusz Szczęśniak z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Stypendia zostały przyznane naszym naukowcom w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2021 roku.

Więcej informacji nt. konkursu oraz lista laureatów znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-wreczyl-stypendia-wybitnym-mlodym-naukowcom