Stypendium Justyny Moniuszko

O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich wydziału MEiL PW na zasadzie konkursu. Stypendium jest przyznawane na okres 3 semestrów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aerospace są fundatorami stypendium naukowego dla upamiętnienia studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktykantki Engineering Design Center – Justyny Moniuszko. Justyna Moniuszko jest jedną z ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku.

Formularz i regulamin: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/stypendium-justyny-moniuszko/

grafika stypendium