Stypendium im. Franciszka Pchełki

Na Wydziale MEiL rusza stypendium im. Franciszka Pchełki, którego sponsorem jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Stypendium jest skierowane wyłącznie do studentów toku magisterskiego.

Rekrutacja trwa do 9 października 2022 r.

Szczegóły: https://tgpe.pl/pl/a/stypendium-im-franciszka-pchelki

Celem zgłoszenia udziału w programie stypendialnym student zobowiązany jest złożyć:

  1. Formularz aplikacyjny zawierający dane osobowe oraz średnią ocen ważoną po punktach ECTS ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na stopniu inżynierskim,
  2. CV w języku polskim i angielskim obejmujące maksimum 2 strony formatu A4,
  3. Esej w języku polskim i angielskim na temat Moja wizja struktury mocy wytwórczej krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2030-2040 składający się z maksimum 3000 znaków,
  4. Karta przebiegu studiów wygenerowana przez system USOS.

na adres pawel.woszczyk@tgpe.pl oraz prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl.