Sukces pracownika Wydziału w konkursie Lider XIV

Wśród 41 naukowców nagrodzonych w XIV edycji konkursu Lider jest pracownik Wydziału – mgr inż. Olaf Dybiński.

Projekt „Opracowanie mikro-kogeneracyjnej jednostki MCeFC opartej o ogniwa paliwowe MCFC zasilanej E-Paliwami, Biopaliwami i CO2-neutralnymi paliwami płynnymi” uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 798 750,00 zł i znalazł się na 6 z 41 miejsc listy rankingowej, uzyskując 94 punkty
w ostatecznej ocenie.

Celem projektu jest opracowanie i budowa prototypu jednostki kogeneracyjnej nowego typu - MCeFC, czyli Molten Carbonate e-Fuel Cell. Jest to wysokotemperaturowy stos ogniw paliwowych oparty na technologii ogniw węglanowych, jednak zasilany  płynnymi biopaliwami i e-paliwami zamiast wodorem. MCeFC będzie umożliwiało uniezależnienie się odbiorców końcowych (w skali domów jednorodzinnych) od sieci elektroenergetycznej i umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby z wykorzystaniem paliw, które wkrótce będą dostępne na każdej stacji benzynowej lub będą mogły być wytworzone z wykorzystaniem tradycyjnej fermentacji alkoholowej.  Rezygnacja z wodoru i zastąpienie go paliwami, które mogą być transportowane i przechowywane z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, rurociągów, zbiorników i kanistrów pozwala na uniknięcie problemów związanych z wodorem jako paliwem, a zarazem umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet jakie niesie za sobą rozwój odnawialnych źródeł energii, technologii wychwytu CO2 i magazynowania energii w postaci energii chemicznej paliwa. Ponadto zastosowanie biopaliw do zasilania MCeFC umożliwi w przyszłości wykorzystanie urządzenia jako generatora OZE pracującego w systemie prosumenckim, generując dodatkowe zyski dla użytkowników i stabilizując pracę sieci elektroenergetycznej w dowolnej skali.

Założeniem programu Lider jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

lider1
lider2