Sukces studentów Wydziału w Programie Talenty Jutra

W dniach 27-28 listopada dwójka naszych studentów: Julia Wilk i Bartosz Dąbrowski uczestniczyli w finale drugiej edycji programu TalentyJutra, organizowanego przez Fundację Empiria i Wiedza.

Wydarzenie to stanowiło kulminację zaangażowania, ciężkiej pracy i pasji młodych naukowców z całego kraju, którzy poprzez swoje projekty wnoszą znaczący wkład w rozwój nauki i technologii.

Program TalentyJutra, skierowany do utalentowanych badaczy w wieku 19-25 lat i obejmuje takie dziedziny nauki jak między innymi: biotechnologia, informatyka, nauki inżynieryjno-techniczne, medycyna, nauki chemiczne oraz projekty interdyscyplinarne związane z 3W (woda-wodór-węgiel).

Spośród wielu obiecujących projektów komisja konkursowa wyłoniła 23, wśród których znalazły się aż dwa projekty studentów z naszego Wydziału,  z czego każdy otrzymał grant w wysokości 25 000zł.

Projekt Bartosza Dąbrowskiego pod tytułem Rakietowa platforma do badań aerodynamicznych w warunkach wysokich przeciążeń jest innowacyjnym przedsięwzięciem mającym na celu rozwinięcie zaawansowanej rakietowej platformy badawczej, umożliwiającej przeprowadzanie eksperymentów w dziedzinie aerodynamiki oraz wykonywania badań w warunkach ekstremalnych przeciążeń. Prace przeprowadzone na tej platformie mają na celu zrozumienie i poprawę zachowań aerodynamicznych pojazdów oraz innych obiektów podlegających znacznym obciążeniom dynamicznym.

Z kolei projekt Julii Wilk, współtworzony z naszym absolwentem Pawłem Pietrzakiem, proponuje innowacyjny system monitorowania zdrowia noworodków, łączący zaawansowane sensory i algorytmy analizy danych w celu zapobiegania zespołowi śmierci łóżeczkowej (SIDS). Julia w projekcie zajmuje się systemem analizy danych oraz projektowaniem i wykonaniem urządzenia od strony elektronicznej i mechanicznej, natomiast Paweł odpowiedzialny jest za rozwój aplikacji mobilnej i oprogramowania systemu integracji danych.

System składa się z maty naciskowej monitorującej ruchy oddechowe, opaski mierzącej kluczowe parametry życiowe i inteligentnego oprogramowania, pozwalającego na dostosowanie się do indywidualnych wzorców fizjologicznych niemowlęcia. Innowacyjność projektu leży w zdolności do adaptacji do pacjenta i przewidywania zagrożenia w sposób wykraczający poza tradycyjne monitory oddechu, które wykorzystują tylko pojedyncze parametry życiowe i nie dopasowują się indywidualnie do dziecka.

Rozwiązanie proponowane przez Julię i Pawła jest kierowane do opiekunów noworodków, którzy chcą monitorować stan zdrowia swojego dziecka w domu. Rozwiązanie jednak może znaleźć zastosowanie w szpitalach, oddziałach neonatologicznych i gabinetach pediatrycznych, a także stanowić istotne wsparcie dla personelu medycznego, który będzie miał możliwość monitorowania stanu zdrowia noworodków w celu wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń.

Prace  przedwdrożeniowe w ramach projektu, zostały sfinansowane w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0: „ikoko - system do monitorowania czynności życiowych noworodka podczas snu do zapobiegania śmierci łóżeczkowej”.  Opiekunką naukową projektu jest Pani dr inż. Edyta Rola z Zakładu Teorii Maszyn i Robotów.

Przypomnijmy, że to kolejna już nagroda tego projektu. W kwietniu br. zespół naukowy studentów i pracowników Wydziału otrzymał wyróżnienie w 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” w kategorii Telemedycyna, usługi e-zdrowia. 

Więcej na temat konferencji znajduje się na: https://www.talentyjutra.pl

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz ze strony: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra

talenty2
talenty1
talenty3
talenty4