Sukcesy naukowców MEiL w konkursie Young II PW IDUB

Wśród 55 naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy otrzymali finansowanie w ramach konkursu Young II PW, czworo pochodzi z naszego Wydziału.

Projekty naszych naukowców, które zostały zaakceptowane do realizacji:

  • Opracowanie innowacyjnej komory reformera do wykorzystania CO2-neutralnych paliw syntetycznych w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych - dr inż. Olaf Dybiński,
  • Dynamiczna interakcja kropli z ruchomą powierzchnią - dr inż. Michał Remer,
  • Analiza współpracy magazynu energii w technologii LAES ze zmiennotemperaturowymi kriogenicznymi magazynami chłodu - dr inż. Aleksandra Dzido,
  • Wzbogacanie i waloryzacja biogazu za pomocą elektrolizera węglanowego - dr inż. Arkadiusz Szczęśniak.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Wartość dofinansowanych projektów z naszego Wydziału wynosi blisko 600 000 zł.

Young_PW_IDUB

Fot. Wpływ prędkości ruchomej powierzchni na lewitację kropli cieczy uzyskanej przy znikomej prędkości uderzenia kropli w powierzchnię (projekt dr. inż. Michała Remera).