Sukcesy naukowców Wydziału MEiL w konkursie Best Paper IDUB

Wśród 80 nagrodzonych w konkursie Best Paper publikacji, znalazło się 5 autorstwa lub współautorstwa naukowców naszego Wydziału:

  1. Jakub Białek, Bujalski Wojciech, Wojdan Konrad [i in.]: Dataset level explanation of heat demand forecasting ANN with SHAP, Applied Energy, 2022, vol. 261 part A, Numer artykułu:125116. DOI:10.1016/j.energy.2022.125075
  2. Wasik Michał, Łapka Piotr : Analysis of seasonal energy consumption during drying of highly saturated moist masonry walls in polish climatic conditions, Energy, 2022, vol. 240, s.1-13, Numer artykułu:122694. DOI:10.1016/j.energy.2021.122694
  3. Kapusta Łukasz : Understanding the collapse of flash-boiling sprays formed by multi-hole injectors operating at low injection pressures, Energy, 2022, vol. 247. DOI:10.1016/j.energy.2022.123388
  4. Mazuro Paweł, Kozak Dariusz : Experimental investigation on the performance of the prototype of aircraft Opposed-Piston engine with various values of intake pressure, Energy Conversion and Management, 2022, vol. 269, s.1-17. DOI:10.1016/j.enconman.2022.116075
  5. Klotz Łukasz, Lemoult Grégoire, Avila Kerstin [i in.]: Phase Transition to Turbulence in Spatially Extended Shear Flows, Physical Review Letters, 2022, vol. 128, nr 1, s.1-5. DOI:10.1103/physrevlett.128.014502

Celem konkursu Best Paper jest nagradzanie autorów najlepszych w danym roku publikacji naukowych z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

W konkursie rozpatrywane były artykuły opublikowane 2022 roku w czasopismach za 200 pkt z aktualnej listy MEiN,  których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania jako osiągnięcie w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji i znajdujące się w repozytorium uczelnianym – Bazie Wiedzy.

Podstawą oceny artykułów w konkursie były:

  1. pozycja bibliometryczna czasopisma;
  2. udział autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej;
  3. afiliacja autora korespondencyjnego (preferowana: Politechnika Warszawska);
  4. znaczenie wkładu zespołu z Politechniki Warszawskiej w przygotowanie artykułu.

Konkurs Best Paper organizowany jest w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

20231213_095414