Szkolenie dla Państwowej Agencji Atomistyki

W grudniu nasi pracownicy, na co dzień zaangażowani w kształcenie i badania naukowe z zakresu energetyki jądrowej, przeprowadzili kolejne już - tygodniowe szkolenie na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki.

Zakres kursu obejmował m.in.: fizykę reaktorową, zagadnienia cieplno-przepływowe, cykl paliwowy, a także technologie reaktorowe, bezpieczeństwo instalacji jądrowych, proces licencjonowania

oraz zajęcia laboratoryjne z detekcji i pomiarów osłabiania promieniowania jonizującego.

W szkoleniu wzięło udział 15 pracowników Agencji.

Zajęcia zostały zorganizowane w odpowiedzi na potrzebę Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie przygotowania nowych pracowników różnych dziedzin pod kątem podstawowej wiedzy z zakresu energetyki jądrowej, w tym technologii SMR.

Państwowa Agencja Atomistyki wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

szkolenie