Tytuł profesora dla dr. hab. inż. Piotra Krawczyka

Z dniem 15 maja 2024 r., na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. inż. Piotr Krawczyk otrzymał tytuł profesora, stając się kolejnym tytularnym profesorem na naszym Wydziale.

Prof. dr hab. inż. Piotr Krawczyk jest specjalistą w dziedzinie energetyki, zatrudnionym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej od 2008 roku. Posiada imponujący dorobek naukowy, obejmujący około 130 publikacji, 15 autorskich patentów oraz znaczący wkład w realizację i kierowanie pracami aplikacyjnymi. Ma w swoim dorobku blisko 130 ekspertyz i prac badawczych na zlecenie przemysłu energetycznego, z czego w 40 pełnił rolę kierownika.

Profesor Krawczyk jest również aktywnie zaangażowany w współpracę międzynarodową, odbył staże w San Diego State University oraz w National Technical University of Athens.

Na Wydziale pełni rolę opiekuna kierunku Energetyka oraz lidera zespołu ds. energetyki cieplnej i magazynowania energii. Naukowo specjalizuje się w modelowaniu matematycznym systemów energetycznych.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Piotrowi Krawczykowi, życząc  kolejnych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.

prof. Piotr Krawczyk