Uroczyste otwarcie północnej części OBLot

We wtorek 28 maja 2024 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych (OBLot) w części przeznaczonej dla lotnictwa załogowego.

W chwili obecnej ośrodek OBLot oficjalnie składa się już z dwóch części: południowej – przeznaczonej dla bezzałogowych statków powietrznych oraz północnej – przeznaczonej dla lotnictwa załogowego.

Nową część tworzą wieża kontroli lotów, hangar oraz pomieszczenia laboratoryjne – 3 platformy do prowadzenia badań w locie: na bazie samolotów AT-5 i Topaz oraz szybowca PW-6 z wyciągarką. Laboratoria północnej i południowej część OBLot stanowią unikalną infrastrukturę badawczą. W sumie jest to kompleks 9 laboratoriów oraz lądowisko o łącznej powierzchni ponad 75 hektarów.

Rozbudowa ośrodka o północną część została zrealizowana w ramach projektu "Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych", którego łączna wartość to ponad 60 mln złotych. To duże, interdyscyplinarne, przedsięwzięcie, angażujące sześć Wydziałów Politechniki Warszawskiej: Fizyki, Chemiczny, Elektryczny, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych. OBLot ze swoją infrastrukturą jest ważną częścią tego projektu.

Ośrodek ma służyć przede wszystkim Politechnice Warszawskiej – w realizacji badań własnych i zleconych oraz rozwoju projektów studentów i doktorantów. Ważnym obszarem jego działalności są również komercyjne usługi badawcze dla firm.

W uroczystym otwarciu północnej części Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych PW wzięli udział około 200 gości – w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Politechniki Warszawskiej oraz firm współpracujących z OBLot. Gośćmi uroczystości byli m.in. były Prezydent RP Bronisław Komorowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek, Senator Krzysztof Bieńkowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciele powiatu przasnyskiego, miasta i gminy Przasnysz, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że takie miejsca jak OBLot oraz współpraca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym są niezbędne do rozwoju i wszystkim zaangażowanym mogą przynieść wyłącznie korzyści.

To miejsce, które wpisuje się w nową strategię rozwoju lotnictwa. Mamy ogromny potencjał, doskonałą kadrę dydaktyczną, świetnych studentów, a teraz też dobre zaplecze. Tu będziemy budowali przyszłość polskiego lotnictwa – powiedział dr Maciej Lasek sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

1
2
3
     
4
5
6
     
7
8
9