World’s TOP 2% Scientists 2022

Dwoje naszych naukowców - prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk oraz dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW, na zdjęciu znaleźli się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

TOP 2% Scientists 2022 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. Na liście dotyczącej kariery naukowej znalazło się 1066 badaczy z Polski – to reprezentanci 174 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych). Politechnika Warszawska może się tu pochwalić 53 przedstawicielami. W zestawieniu za poprzedni rok mamy natomiast 1142 Polaków ze 175 instytucji i 36 osób z PW.

Ranking jest opracowywany w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Gratulujemy wszystkim naukowcom, którzy znaleźli się w tym elitarnym gronie!

Szczegóły: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ranking-World-s-TOP-2-Scientists-2022

IMG-20231012-WA0000