Współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

W dniu 22 lutego 2024 r. oficjalnie przypieczętowaliśmy współpracę z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

Przedmiotem współpracy będą ekspertyzy, wspólne badania naukowe, jak również obszar dydaktyki, w tym praktyki, prace dyplomowe oraz wykłady i prelekcje.
Jesteśmy przekonani, że ta wspólna inicjatywa przyniesie korzyści obu stronom, wspierając rozwój w dziedzinie lotnictwa.

20240222_104423

Zdjęcie 1. Od lewej: dr inż. Dominik Głowacki (Wydział MEiL), prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (Dziekan Wydział MEiL), Krzysztof Miłkowski (Przewodniczący PKBWL) oraz dr Bartłomiej Czerkowski (PKBWL).

20240222_104053

Zdjęcie 2. Od lewej: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (Dziekan Wydział MEiL), Krzysztof Miłkowski (Przewodniczący PKBWL).