Wspomnienie o doktorze Jerzym Gąsiorowskim

Wspomnienie o doktorze Jerzym Gąsiorowskim

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 września 2023 roku w wieku 85 lat zmarł dr inż. Jerzy Gąsiorowski - absolwent naszego Wydziału, pracownik naukowy Instytutu Techniki Cieplnej.

W młodości Jerzy Gąsiorowski latał na jednomiejscowych szybowcach typu ABC i od tego czasu miał wielki sentyment do lotnictwa, a szczególnie szybow­nictwa.

Na początku lat 90-tych został dyrektorem Departamentu Nauki w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z bezpośrednich z Nim kontak­tów wiemy, że cechowała Go wielka pracowi­tość, rzetel­ność i kultura osobista, a więc cechy człowieka z dobrej przedwo­jennej szkoły.

Praca na stanowisku dyrektora departamentu oraz sentyment do szy­bowni­ctwa zao­wo­cowały decyzjami o kluczowym znaczeniu dla powstania Akade­mic­kiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej i w dużym stopniu umożliwiły budowę szy­bowców z serii PW: jednomiejscowego szybowca PW-5 „Smyk”, zwycięzcę konkursu na szybowiec Klasy Światowej, oraz dwumiejscowego szybowca PW-6, który dzięki sta­ra­niom dyrektora Jerzego Gąsiorowskiego otrzymał nagrodę I stopnia Prezesa Rady Ministrów.

Możemy dziękować Losowi, że dane nam było poznać tak wspaniałego Człowieka i wspólnie z Nim osiągać zamierzone cele.

Pożegnamy zmarłego 2 października 2023 r. o godz. 12.00 Mszą św. Pogrzebową, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po czym odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan i Społeczność Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.