Wykłady Framatome i staże studenckie

W dniach 28 listopada - 2 grudnia będziemy gościć w Instytucie Techniki Cieplnej przedstawicieli Framatomu I CEA, którzy przygotowali dla studentów wykład o energetyce jądrowej "BASICS EPR OVERVIEW".

Program wykładów znajduje się poniżej. Wykłady stacjonarnie odbędą się w sali 105 Instytutu Techniki Cieplnej (ul. Nowowiejska 21/25).

Istnieje także możliwość uczestnictwa w wykładach w formie on-line poprzez MS Teams. Sam wykład prowadzony jest w języku angielskim i na wydziale MEiL funkcjonuje jako wykład obieralny za który można uzyskać 2 ECTS (po zdaniu testu).

Link do zajęć online:

https://tiny.pl/wc79h lub Click here to join the meeting

Istotnym punktem wizyty jest piątkowe (2 grudnia) spotkanie ze studentami odnośnie 6-cio miesięcznych staży dyplomowych jakie strona francuska oferuje naszym studentom.

Tematyka staży nie jest wyłącznie związana z zagadnieniami stricte jądrowymi, ale będą też oferowane staże z zakresu mechaniki, drgań, wytrzymałości, modelowania CFD.

Staże są finansowane przez stronę francuską, można też otrzymać dofinasowanie z programu Erasmus+.

application/pdf Basics EPR Overview2022 (169,82 kB, 16/11/2022 09:55)